agsdix-fas fa-check

Hardware

agsdix-fas fa-check

Software

agsdix-fas fa-check

Beheer

agsdix-fas fa-check

Abonnementsvorm

agsdix-fas fa-check

Circulair proces

Privacy verklaring

Privacy- en cookie statement

Privacy verklaring

Wij (FlexVirtual B.V.) hebben ons privacy beleid gewijzigd op basis van de richtlijnen van de GDPR/AVG. Onderstaand privacy statement is daar onderdeel van en is van toepassing op alle producten en diensten die worden aangeboden onder de merknaam FlexVirtual.

Waarom verzamelt u mijn gegevens?

Het antwoord op die vraag is heel eenvoudig. We gebruiken deze gegevens om onze producten en diensten te verbeteren, ondersteuning te bieden, meldingen, aanbiedingen en acties te verzenden.
We gebruiken gegevens waardoor u kunt worden geïdentificeerd (persoonlijke gegevens genoemd) voor het volgende:

U in staat stellen diensten af te nemen en informatie te downloaden, toegang te krijgen tot onze services en deel te nemen aan aangeboden activiteiten;
U informatie te verstrekken over nieuwe en bijgewerkte producten en diensten, en andere informatie waar u om hebt gevraagd;
U nieuwsbrieven, informatieve e-mails of andere informatie over FlexVirtual te sturen;
U uit te nodigen voor relevante evenementen en seminars;
U informatie te sturen met betrekking tot een functie waar u op gesolliciteerd hebt.
We gebruiken gegevens waardoor u niet kunt worden geïdentificeerd (niet-persoonlijke gegevens genoemd) voor diverse doeleinden, zoals het verbeteren van onze producten en dienstverlening. We kunnen niet-persoonlijke gegevens bijvoorbeeld gebruiken voor het aanmaken van anonieme gegevensprofielen en het aanbieden van gesegmenteerde marketing, voor het genereren van statistische gegevens, om onze huidige producten en diensten te verbeteren en te beheren en nieuwe producten en diensten te ontwikkelen.
U kunt er zeker van zijn dat we de informatie die we verzamelen, beveiligen. Als u onze producten of diensten gebruikt, gaat u ermee akkoord dat uw gegevens worden verzameld, gebruikt en gedeeld in overeenstemming met dit privacy statement. Tenzij specifieke anders wordt vermeld, geldt dit privacy statement voor alle producten en diensten van FlexVirtual.

Hoe verzamelt u mijn gegevens?
We verzamelen informatie op verschillende manieren: wanneer u zelf ons de informatie verstrekt (doordat u via onze website informatie download of u zich inschrijft voor een event/seminar of wanneer u solliciteert op een van onze vacatures), automatisch wanneer u onze website bezoekt én wanneer u diensten van ons gebruikt (als u dus klant bent). Sommige gegevens worden automatisch verzameld via het gebruik van cookies (op de website bijvoorbeeld). Klik hier als u benieuwd bent wat een cookie is.

Wat verzamelt u waardoor ik kan worden geïdentificeerd?
Door sommige informatie die we verzamelen (persoonlijke gegevens genoemd) kunt u worden geïdentificeerd. Persoonlijke gegevens zijn bijvoorbeeld uw naam, uw functie of uw e-mailadres.
Sommige persoonlijke gegevens verzamelen we alleen als u deze aan ons verstrekt. Dat kan gaan om uw bedrijfsnaam, adres, andere e-mailadressen, telefoonnummer, en als u onze producten of diensten afneemt uw betalingsgegevens (deze zijn dan waarschijnlijk afkomstig van het bedrijf waar u werkt).
Sommige persoonlijke gegevens verzamelen we automatisch wanneer u onze website of onze producten en diensten gebruikt. Hiertoe kunnen sommige of alle van de volgende typen informatie behoren:

Uw IP-adres (Internet Protocol)
Gebruikers- en accountnamen en verwante gegevens
Telefoonnummer
Apparaat-ID’s, zoals computer-ID, IMEI en/of MEID
Geografische locatie op basis van lokale informatie van GPS-/Wi -Fi-/communicatienetwerken.
Tenzij we de gegevens nodig hebben in verband met persoonlijke identificatiekenmerken, maken we de gegevens die we verzamelen anoniem en slaan we deze zodanig op dat u niet kunt worden geïdentificeerd.

Wat verzamelt u waardoor ik niet kan worden geïdentificeerd?
We verzamelen veel typen gegevens waardoor u niet kunt worden geïdentificeerd (niet-persoonlijke gegevens genoemd). Hoewel we niet elk type niet-persoonlijke gegevens dat we verzamelen, kunnen vermelden, hebben we hieronder geprobeerd aan te geven welke typen niet-persoonlijke gegevens we verzamelen met bijbehorende voorbeelden, zodat u kunt zien wat we bedoelen.
We verzamelen niet-persoonlijke gegevens om onze producten en services te verbeteren, zoals:

gegevens betreffende mogelijke malwarebedreigingen voor uw apparaat en het doelwit van die bedreigingen, inclusief kopieën van bestanden of e-mails, bestandsnamen, cryptografische hash, leverancier, omvang, datumstempels, bijbehorende registersleutels, enzovoorts;
informatie over hoe u onze producten en hun functies gebruikt, inclusief informatie over uw specifieke apparaat, installatie- en verwijderingsfrequentie, taal, technische parameters en fabrikant van een apparaat, beveiligingsinformatie (wachtwoordkenmerken, versleutelingsniveau) enzovoorts;
informatie over waar onze producten en services worden gebruikt, inclusief de locatie bij benadering, postcode, netnummer, tijdzone en de URL van waar u bij onze producten terecht kwam.
Soms bevat de browse- of zoekgeschiedenis termen waardoor u kunt worden geïdentificeerd. Als we erachter komen dat u door uw browsegeschiedenis geïdentificeerd zou kunnen worden, behandelen we dat deel van uw geschiedenis als persoonlijke gegevens en maken we deze anoniem. We kunnen persoonlijke gegevens die we van u verzamelen ook samenvoegen en/of anoniem maken. We beschouwen bijvoorbeeld uw exacte locatie als persoonlijke gegevens als deze afzonderlijk is opgeslagen, maar als we de locaties van onze gebruikers samenvoegen in een gegevensverzameling die ons alleen laat weten hoeveel gebruikers zich in een bepaald land bevinden, beschouwen we deze samengevoegde informatie niet als persoonlijke gegevens.

Deelt u mijn gegevens?
Nee, wij verkopen of geven uw persoonlijke gegevens niet aan derden, zonder uw toestemming.
We kunnen bepaalde persoonlijke en niet-persoonlijke gegevens wel op basis van bijzondere omstandigheden delen:

wanneer dat nodig is om het product of de dienst te leveren waar u om hebt gevraagd;
wanneer u zich heeft ingeschreven voor een event en FlexVirtual deelnemersgegevens met aanwezige sprekers of partners deelt ter voorbereiding van het event;
wanneer dat wordt geautoriseerd door de wet of noodzakelijk is om te voldoen aan een juridisch proces;
wanneer dat nodig is om de rechten of het eigendom van FlexVirtual te beschermen en te verdedigen, inclusief de beveiliging van onze producten en diensten;
wanneer dat nodig is om de persoonlijke veiligheid, het eigendom of andere rechten van het publiek, van FlexVirtual of van haar klanten of werknemers te beschermen;
wanneer dat verband houdt met een verkoop van onze gehele onderneming of een deel ervan.
Indien we wettelijk worden gedwongen om uw persoonlijke gegevens vrij te geven aan een derde partij, zullen wij al het commercieel redelijke ondernemen om u daarover van tevoren te informeren, tenzij dit wettelijk is verboden. Als we betrokken zijn bij een fusie, overname of verkoop van activa, zullen we ons houden aan dit privacy statement en alle betrokken gebruikers worden geïnformeerd als we persoonlijke gegevens overdragen aan derden of als voor persoonlijke gegevens een ander privacy statement gaat gelden.

Welke rechten heb ik met betrekking tot mijn gegevens?
U hebt het recht om ons te vragen naar de persoonlijke gegevens die we van u verwerken, het doel en de aard van de verwerking en informatie over met wie we deze gegevens delen.
U hebt het recht om ons op elk moment te vragen uw persoonlijke gegevens bij te werken, te corrigeren of te verwijderen (als dat geen invloed heeft op de dienstverlening die we u leveren). Wij kunnen verzoeken afwijzen indien deze de privacy van anderen in gevaar brengen, onredelijk of repetitief zijn of onredelijk grote inspanningen vereisen. Tenzij u ons vraagt uw gegevens te verwijderen, kunnen we uw persoonlijke gegevens bewaren tot één jaar nadat u bij ons bent afgemeld als klant (maar gewoonlijk bewaren we uw persoonlijke gegevens niet langer dan redelijk is voor het doel waarvoor de gegevens zijn verzameld).
U hebt het recht om u af te melden voor het gebruik of het verzamelen door ons of door derden van bepaalde gegevens, inclusief persoonlijke gegevens en niet-persoonlijke gegevens, door een e-mail met dit verzoek te sturen naar info@flexvirtual.nl inclusief duidelijke motivatie.
U hebt te allen tijde het recht u af te melden voor de nieuwsbrieven, actie mailingen of andere informatie die u van ons ontvangt per e-mail. Hiertoe kunt een e-mail met het verzoek sturen naar info@flexvirtual.nl of het relevante afmeldingsproces dat wordt beschreven in de toepasselijke e-mail of nieuwsbrief. NB: onze e-mails kunnen belangrijke of nuttige informatie over onze FlexVirtual producten en diensten bevatten.
U hebt het recht om van ons te verwachten dat we uw persoonlijke gegevens beschermen en beveiligen. We werken er hard aan om FlexVirtual en onze gebruikers te beschermen tegen onbevoegde toegang tot of het onbevoegd wijzigen, openbaar maken of vernietigen van de informatie die we bewaren. In het bijzonder:

We houden ons te allen tijde aan dit privacy statement met betrekking tot alle gegevens die we van u verzamelen;
We beperken het gebruik en de openbaarmaking van uw persoonlijke gegevens en zorgen ervoor dat iedereen met wie we dergelijke informatie delen deze informatie behandelt met de privacy en beveiliging die deze verdient;
We hebben in de industrie geaccepteerde fysieke, technische en administratieve procedures ingesteld ter waarborging en beveiliging van de informatie die we verzamelen.
Hoe kan ik contact met u opnemen?
Als u vragen hebt over dit beleid of over het bovenstaande, stuur dan een e-mail naar onze Functionaris Gegevensbescherming (Alex Pelster) via info@flexvirtual.nl. U kunt per post contact met ons opnemen op dit adres:
FlexVirtual B.V.
T.a.v. Alex Pelster
Vlinderbalg 24
9746 RT Groningen
Nederland

Is er nog iets anders dat ik moet weten?
Van tijd tot tijd kan onze site of kunnen onze diensten koppelingen bevatten naar en van websites of andere externe bestemmingen die worden beheerd door derden. Als u een koppeling naar een van deze bestemmingen volgt (zoals diensten van de partners van FlexVirtual, enz.), let er dan op dat die sites hun eigen privacy statement en/of -beleid hebben. Als u zich op die sites bevindt, moet u zich houden aan die beleidsregels, en moet u zich daarom ook ervan op de hoogte stellen voordat u enige persoonlijke gegevens naar die sites verstuurt. We kunnen ook een koppeling tot stand brengen naar websites met merkcombinaties die worden onderhouden door FlexVirtual B.V. en een of meer van onze partners. NB: websites met merkcombinaties kunnen hun eigen privacy statement en/of -beleid hanteren. We raden u aan om u van dit beleid op de hoogte te stellen.